BHP I PPOŻ

Jesteś świadkiem wypadku? Pamiętaj, że twoim zadaniem jest udzielenie pierwszej pomocy przedmedycznej poszkodowanemu i niedopuszczenie do pogorszenia się jego stanu ogólnego do czasu przybycia profesjonalnych ratowników.

Jeśli jesteś pracodawcą pamiętaj, że masz obowiązek przeszkolić i wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy na terenie zakładu pracy.

Możesz odpowiadać karnie, jeżeli zaniechasz pomocy lub świadomie działasz na szkodę ofiar wypadku. Nie będziesz jednak odpowiedzialny za ewentualne powikłania związane z udzielaniem pomocy.
Jeżeli podjęcie działań ratowniczych nie zagraża Tobie, ani żadnej z osób w Twoim otoczeniu, a mimo to nie udzielisz pomocy osobom, które są narażone na:

 • bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia, 
 • ciężkie uszkodzenie ciała, 
 • ciężki rozstrój zdrowia, grozi Ci nawet do 3 lat pozbawienia wolności.


Ludzkie życie jest bezcenne – dlatego warto wiedzieć jak je ratować. Często wystarczy kilka prostych czynności, aby uratować komuś życie. Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może zadecydować o zdrowiu i życiu naszym oraz naszych bliskich.
Pracodawcy zgodnie z zapisami Kodeku Pracy mają obowiązek przeszkolić i wyznaczyć osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej.
Szkolenia z zakresu pierwszej pomocy, które organizujemy przeznaczone są dla:

 • firm i osób indywidualnych
 • urzędów, instytucji
 • rodziców, nauczycieli i opiekunów
 • każdego, kto chce nauczyć się udzielania pierwszej pomocy

 

Uczestnicy biorą czynny udział w zajęciach praktycznych: na fantomach uczą się podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, zabezpieczają rany i urazy, uczą się prawidłowego łańcucha działań ratowniczych. Podstawowe szkolenie jednodniowe przygotowuje kursantów praktycznie i teoretycznie do udzielania pomocy przedmedycznej w najczęstszych stanach zagrożenia życia. Istnieje również możliwość wzbogacenia szkolenia zagadnieniami z zakresu obsługi i uzytkowania AED – Automatycznego Defibrylatora Zewnętrznego.

Zagadnienia szkolenia

 • aspekty prawne i moralne udzielania pomocy
 • elementy anatomii prawidłowej człowieka przydatne podczas udzielania pomocy
 • łańcuch przeżycia
 • bezpieczeństwo własne
 • sprawdzenie przytomności
 • zorganizowanie pomocnika na miejscu zdarzenia
 • bezprzyrządowe udrażnianie dróg oddechowych
 • sprawdzenie oddechu
 • sprawna rozmowa z dyspozytorem pogotowia
 • resuscytacja krążeniowo-oddechową osoby dorosłej
 • pozycja bezpieczna u nieprzytomnego
 • automatyczna defibrylacja zewnętrzna
 • opatrywanie ran, krwotoków
 • unieruchomienia złamań i urazów narządu ruchu
 • wypadek komunikacyjny
 • oparzenia
 • napad epilepsji
 • zawał mięśnia sercowego
 • wyposażenie apteczki podręcznej
 • obsługa i użytkowanie AED – na specjalne życzenie

 

Po ukończonym szkoleniu kursanci otrzymują stosowne certyfikaty.

Cennik

 • Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy – od 50 zł/os. 
 • Szkolenie wzbogacone o obsługę AED – wycena indywidualna

OFERTA PROMOCYJNA

 • grupy – ceny ustalane indywidualnie 


INFORMACJE, ZGŁOSZENIA I ZAPISY NA SZKOLENIE
POD NR TEL.: + 48 32 740 99 00 lub przez formularz zgłoszeniowy klikając (TUTAJ)
(od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00)

Podstawa prawna: Kurs spełnia wymogi znowelizowanego Kodeksu Pracy / art. 2091 §1, §2 i §3 dotyczący obowiązku wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy.
Podstawa prawna: Art.162 Kodeksu karnego. Art. 757 Kodeksu cywilnego