Napełnianie i obsługa urządzeń ciśnieniowych

Nowość - napełnianie butli gazami fluorowanymi tzw. F-Gazy

Cennik

 • Kurs obsługi butli/zbiorników ciśnieniowych – 750 zł
 • Egzamin UDT – 450 zł

Cel kursu

Przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych (butli, wiązek, zbiorników). Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Dozoru.

Kurs przeznaczony jest dla osób mających do czynienia z urządzeniami i zbiornikami ciśnieniowymi a zwłaszcza dla: monterów instalacji chłodniczych i pomp ciepła, osób przygotowujących się do egzaminów do straży pożarnej, dla czynnych zawodowo strażaków, pracowników szpitali, uzdrowisk, pracowników zatrudnionych w sektorze przemysłu spożywczego, branży rozrywkowej, paintball (napełnianie gazem karabinków pneumatycznych) oraz płetwonurków.

Napełnianie i obsługa zbiorników ciśnieniowych - butli i wiązek gazami technicznymi:

 • Gazami sprężonymi – tlen, powietrze, azot, argon itp.
 • Gazami skroplonymi – dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak itp.
 • Gazami rozpuszczonymi – acetylen

Program szkolenia

 • Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy
 • Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
 • Informacje szczegółowe o gazach
 • Konstrukcje zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
 • Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
 • Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne, etykiety ostrzegawcze
 • Napełnianie zbiorników – czynności robocze i kontrolne
 • Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych
 • Zajęcia praktyczne: obsługa i napełnianie zbiorników ciśnieniowych

Uprawnienia, które otrzymują kursanci po zdanym egzaminie

 • są wydawane przez organ Dozoru Technicznego 
 • są bezterminowe 
 • uprawniają do obsługi i konserwacji
 • są honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej

UWAGA: Każdy kto pobiera gazy fluorowane z instalacji chłodniczej do zbiorników ciśnieniowych obowiązkowo musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do napełniania zbiorników przenośnych na gazy skroplone metodą nieautomatyczną, wagowo. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849) zał. 2 pkt 11 zbiorniki przenośne o poj. 350 cm3 w zakresie napełniania (w tym gazami fluorowanymi) - uprawnienia wymagane podczas kontroli UDT.