Operator urządzeń UDT/TDT

Cennik

 • Kurs obsługi suwnicy – 350  zł
 • Kurs obsługi podestów – 350 zł
 • Kurs obsługi HDS – 350 zł
 • Kurs hakowego – 120 zł
 • Kurs obsługi układnicy magazynowej – 500 zł
 • Kurs obsługi wciągników/wciągarek – 350 zł

  + EGZAMIN UDT – 450 ZŁ

Uprawnienia, które otrzymują kursanci po zdanym egzaminie UDT/TDT:

 • mają okres ważności 5-10 lat
 • są honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej

Program szkolenia

 • Przepisy BHP i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT/TDT
 • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące wyszczególnionych urządzeń
 • Rodzaje urządzeń, podlegających UDT/TDT ze szczególnym uwzględnieniem właściwości nośnych
 • Właściwości fizykochemiczne uciągów, lin, łańcuchów i oprzyrządowania urządzeń podlegających UDT/TDT
 • Budowa urządzeń podlegających UDT/TDT
 • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
 • Przepisy p.poż 
 • Zajęcia praktyczne