Kursy spawalnicze

Cennik

 • Kurs spawacza metodą MAG (135)
  (Moduł 1 – blachy i rury spoinami pachwinowymi) – 1510 zł/os.
 
 • Kurs spawacza metodą MAG (135)
  (Moduł 2 – blachy spoinami czołowymi) – 1760 zł/os.
 
 • Kurs spawacza metodą MAG (135)
  (Moduł 3 – rury spoinami czołowymi) – 2010 zł/os.
 
 • Kurs spawacza metodą TIG (141)
  (Moduł 1 – blachy i rury spoinami pachwinowymi) – 1410 zł/os.
 
 • Kurs spawacza metodą TIG (141)
  (Moduł 2 – blachy spoinami czołowymi) – 1610 zł/os.
 
 • Kurs spawacza metodą TIG (141)
  (Moduł 3 – rury spoinami czołowymi) – 1910 zł/os.
 
 • Kurs spawacza metodą elektryczną (111)
  (Moduł 1 – blachy i rury spoinami pachwinowymi) – 1610 zł/os.

 

 • Kurs spawacza metodą elektryczną (111)
  (Moduł 2 – blachy spoinami czołowymi) – 1810 zł/os.

 

 • Kurs spawacza metodą elektryczną (111)
  (Moduł 3 – rury spoinami czołowymi) – 2310 zł/os.

 

 • Kurs spawacza metodą gazową (311)
  (Moduł 2 – blachy spoinami czołowymi) – 1510 zł/os.

 

 • Kurs spawacza metodą gazową (311)
  (Moduł 3 – rury spoinami czołowymi) – 1810 zł/os.

 

 • Kurs spawania PE – 1800 zł/os. BEZ EGZAMINU

 

 • Kurs spawania PE – 2300 zł/os. Z EGZAMINEM

 

 • Weryfikacja uprawnień bez UDT (spawanie PE) – 1200 zł

 

 • Weryfikacja uprawnień z UDT (spawanie PE) – 2000 zł

 

Do każdej z powyższych metod należy doliczyć koszt egzaminu 190 zł,
i książeczki spawacza 200 zł.

Czas trwania

Spawanie PE – czas trwania 2 dni

Podstawowy kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi

 • spawanie łukowe elektrodą otuloną (111) – czas trwania 21 dni 
 • półautomatyczne w osłonie C02 MAG (135 ) – czas trwania 19 dni
 • spawanie w osłonie gazów TIG (141) – czas trwania 13 dni 

Podstawowy kurs spawania blach doczołowo

 • spawanie gazowe (311) – czas trwania 16 dni

Warunki przyjęcia na kurs:

 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • ukończone 18 lat
 • stan zdrowia umożliwiający wykonywanie pracy spawacza potwierdzony orzeczeniem lekarza medycyny pracy

Ośrodek szkolenia, w którym prowadzone są zajęcia wpisany jest do rejestru Instytucji Szkoleniowych w Wojewódzkim Urzędzie Pracy oraz Kuratorium Oświaty w zakresie prowadzenia działalności szkoleniowej. Ośrodek posiada certyfikat Zintegrowanego Systemu Zarządzania Jakością, Spawalnictwem, Środowiskiem oraz BHP. Ośrodek Posiada atest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, TÜV SUD i Urzędu Dozoru Technicznego do prowadzenia kursów i egzaminów spawaczy i zgrzewaczy termoplastycznych tworzyw sztucznych. Zajęcia prowadzone są przez wyspecjalizowaną kadrę fachowców.

KURSY ROZPOCZYNAJĄ SIĘ W KAŻDY PONIEDZIAŁEK
ZAJĘCIA OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 08:00-15:00,
PŁATNOŚĆ PRZED ROZPOCZĘCIEM ZAJĘĆ W BIURZE FIRMY
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA, KONIECZNOŚĆ REZERWACJI MIEJSC !!!
ZGŁOSZENIA I ZAPISY POD NR TEL.: + 48 32 740 99 00
(od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00)