Alfa

OMEGA Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Zainwestuj w siebie

32 740 99 00
+48 606 889 990

 
 
 
 
 
Operator wózka jezdniowego
Celem szkolenia
jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego kierowania wózkami napędzanymi w transporcie wewnątrzzakładowym oraz uzyskanie uprawnień do pracy jako operator wózka. Kursanci w trakcie szkolenia zostają zapoznani z budową i zasadami działania wózków różnych typów: widłowych, podnośnikowych, unoszących, naładownych, ciągnikowych i specjalnych z wyłączeniem wózków jezdniowych specjalizowanych ze zmiennym wysięgnikiem czyli ładowarek teleskopowych.

Umożliwiamy zdobycie wiedzy, umiejętności oraz uprawnień zezwalających do
kierowania wózkami jezdniowymi akumulatorowymi i spalinowymi z uprawnieniami do bezpiecznej wymiany butli gazowych (LPG).
Warunkiem, który należy spełnić przed podjęciem pracy jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu kierowcy wózków jezdniowych akumulatorowych i spalinowych. Psychotesty można wykonać w naszym Ośrodku Szkoleniowym w pierwszym dniu zajęć.
Zajęcia prowadzimy na terenie naszego Ośrodka Szkoleniowego lub w dowolnym miejscu Polski wskazanym przez zleceniodawcę.Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym. (Dz.U. z 2002 r. nr 70, poz. 650 z późniejszymi zmianami).
 Program szkolenia:
 • Typy stosowanych wózków jezdniowych
 • Budowa wózka
 • Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
 • Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
 • Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 • Wiadomości z zakresu bhp
 • Praktyczna nauka jazdy
 • Bezpieczna obsługa-wymiana butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia
 • Wiadomości o dozorze technicznym
Uprawnienia, które wydajemy:
 • są bezterminowe
 • są honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej
CENNIK
 • Kurs operator wózka jezdniowego - 299 zł/os. 
 • Kurs wymiany butli w wózkach jezdniowych - 50 zł/os.
 • Opłata egzaminacyjna - egzamin wewnętrzny - 100 zł/os.
 • Opłata organizacja i egzamin UDT - 200 zł/os.
 • Badania psychotechniczne dla operatorów wózka - 50 zł/os.
 • Duplikat przetłumaczony na język angielski - 30 zł
 • Duplikat przetłumaczony zaświadczenia przetłumaczony na język niemiecki - 30 zł

ZGŁOSZENIA I ZAPISY:
tel.: + 48 32 740 99 00 lub e-mail: alfasc@alfasc.eu
(od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00)

SZKOLENIA ODBYWAJĄ SIĘ W ZABRZU LUB KATOWICACH