Alfa

OMEGA Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Zainwestuj w siebie

32 740 99 00
+48 606 889 990

 
 
 
 
 
Operator urządzeń UDT/TDT
Celem szkolenia jest przygotowanie słuchaczy do samodzielnego operowania urządzeniami podlegającymi organowi dozoru technicznego oraz uzyskanie uprawnień do pracy jako operator tych urządzeń. Kursanci w trakcie szkolenia zostają zapoznani z budową i zasadami działania urządzeń poddozorowych takich jak: suwnice, żurawie, podesty ruchome stacjonarne i przejezdne, cięgniki, układnice oraz windy.
 
Kurs przygotowuje teoretycznie i praktycznie do zdania egzaminu przed komisją organu UDT/TDT, która ostatecznie wydaje uprawnienia, zezwalające do operowania urządzeniami poddozorowymi. Warunkiem, który należy spełnić przed przystąpieniem do egzaminu i podjęciem pracy jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, które potwierdza brak przeciwwskazań do wykonywania zawodu operatora urządzeń poddozorowych. Zaświadczenie takie wydawane jest przez lekarza medycyny pracy.
 
Zajęcia prowadzimy na terenie naszego Ośrodka Szkoleniowego lub w przypadku grup zorganizowanych w dowolnym miejscu Polski wskazanym przez zleceniodawcę. Poniżej przedstawiamy listę urządzeń podlegających UDT/TDT, na które prowadzimy kursy w zakresie obsługi.Grupa urządzeń KategoriaZakres uprawnień
Suwnice  IISSuwnice sterowane z poziomu roboczego
Suwnice ISSuwnice sterowane z poziomu roboczego oraz z kabiny
Żurawie IIŻŻurawie przenośne (tzw. HDS), żurawie stacjonarne warsztatowe
Podesty ruchome IP
Podesty wolnobieżne
Podesty samojezdne montowane na pojeździe
Cięgniki
 IIWWciągniki i wciągarki sterowane z poziomu roboczego
Układnice
IU
Układnice
Dźwigi

 IIDDźwigi towarowo-osobowe
Dźwigi
 IDDźwigi towarowe ze sterowaniem wewnętrznym i szpitalne
 Koleje linowe oraz wyciągi narciarskie TDT Koleje linowe oraz wyciągi narciarskie w tym orczyk i kanapa 
Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 849 wraz z późniejszymi zmianami).

 Program szkolenia:
 • Przepisy BHP i regulacje dotyczące urządzeń podlegających UDT/TDT
 • Przepisy Dozoru Technicznego, dotyczące wyszczególnionych urządzeń
 • Rodzaje urządzeń, podlegających UDT/TDT ze szczególnym uwzględnieniem właściwości nośnych
 • Właściwości fizykochemiczne uciągów, lin, łańcuchów i oprzyrządowania urządzeń podlegających UDT/TDT
 • Budowa urządzeń podlegających UDT/TDT
 • Obowiązki operatora przed rozpoczęciem pracy, w trakcie pracy i po zakończeniu
 • Przepisy p.poż 
 • Zajęcia praktyczne 
Uprawnienia, które otrzymują kursanci po zdanym egzaminie UDT/TDT:
 • są bezterminowe
 • są honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej
CENNIK
 • Kurs operatora urządzeń UDT/TDT - 400 zł/os. (materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne, zajęcia praktyczne)
 • Opłata egzaminacyjna UDT/TDT - 152 zł/os.

PROMOCJA
1. OPERATOR SUWNICY KAT. II S - 300 zł/os.
2. OPERATOR SUWNICY KAT IS - 400 zł/os.
OPERATOR PODESTU WOLNOBIEŻNEGO - 300 zł/os.
OPERATOR PODESTU SAMOJEZDNEGO  - 300 zł/os.
OPERATOR PODESTU KAT. IP - 400 zł/os.
OPERATOR ŻURAWIA PRZENOŚNEGO HDS - 300 zł/os.


ZGŁOSZENIA I ZAPISY NA KURS POD NR TEL.: + 48 32 740 99 00
(od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00)