ALFA S.C. Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Zainwestuj w siebie

32 271 75 13
+48 506 506 716

 
 
 
 
 
Napełnianie i obsługa urządzeń ciśnieniowych
Cennik :

  • Kurs obsługi butli/zbiorników ciśnieniowych - 750 zł
  • Egzamin UDT - 250 zł

Celem kursu jest przygotowanie teoretyczne i praktyczne do samodzielnego napełniania i obsługi urządzeń oraz zbiorników ciśnieniowych (butli, wiązek, zbiorników). Kurs przygotowuje do egzaminu przed Urzędem Dozoru.

Kurs przeznaczony jest dla osób mających do czynienia z urządzeniami i zbiornikami ciśnieniowymi a zwłaszcza dla: monterów instalacji chłodniczych i pomp ciepła, osób przygotowujących się do egzaminów do straży pożarnej, dla czynnych zawodowo strażaków, pracowników szpitali, uzdrowisk, pracowników zatrudnionych w sektorze przemysłu spożywczego, branży rozrywkowej, paintball (napełnianie gazem karabinków pneumatycznych) oraz płetwonurków.

Napełnianie i obsługa zbiorników ciśnieniowych - butli i wiązek gazami technicznymi:

- Gazami sprężonymi - tlen, powietrze, azot, argon itp.
- Gazami skroplonymi - dwutlenek węgla, podtlenek azotu, amoniak itp.
- Gazami rozpuszczonymi - acetylen

Nowość - napełnianie butli gazami fluorowanymi tzw. F-Gazy

 
Program kursu:

- Wykonywanie dozoru technicznego dla zbiorników przenośnych, ich badania i naprawy
- Ogólne wiadomości o właściwościach fizycznych i chemicznych gazów
- Informacje szczegółowe o gazach
- Konstrukcje zbiorników przenośnych i ich zasadnicze parametry
- Konstrukcje i zasadnicze wymagania dla osprzętu
- Znakowanie zbiorników przenośnych, kody barwne, etykiety ostrzegawcze
- Napełnianie zbiorników - czynności robocze i kontrolne
- Ogólne zalecenia BHP i przeciwpożarowe oraz transport i składowanie zbiorników przenośnych
- Zajęcia praktyczne: obsługa i napełnianie zbiorników ciśnieniowych


Uprawnienia, które otrzymują kursanci po zdanym egzaminie
  • są wydawane przez organ Dozoru Technicznego 
  • są bezterminowe 
  • uprawniają do obsługi i konserwacji
  • są honorowane przez pracodawców na terenie Unii EuropejskiejUWAGA: Każdy kto pobiera gazy fluorowane z instalacji chłodniczej do zbiorników ciśnieniowych obowiązkowo musi posiadać zaświadczenie kwalifikacyjne do napełniania zbiorników przenośnych na gazy skroplone metodą nieautomatyczną, wagowo. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849) zał. 2 pkt 11 zbiorniki przenośne o poj. 350 cm3 w zakresie napełniania (w tym gazami fluorowanymi) - uprawnienia wymagane  podczas kontroli UDT.