Alfa

OMEGA Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Zainwestuj w siebie

32 740 99 00
+48 606 889 990

 
 
 
 
 
Kursy energetyczne G1,G2,G3 E oraz D
Prowadzimy szkolenia, które zakończone są egzaminem przed naszą Komisją Kwalifikacyjną uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji lub dozoru w następujących grupach:

Grupa I - uprawnienia elektryczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych
 • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego; 
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1 kV; 
 • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu znamionowym powyżej 1 kV;
 • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia elektrotermiczne;
 • urządzenia do elektrolizy;
 • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
 • elektryczna sieć trakcyjna;
 • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji; sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych pkt. 1-9,
Grupa II - uprawnienia energetyczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych
 • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi;
 • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi o przesyle ciepła powyżej 50 kW;
 • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody, o mocy powyżej 50 kW;
 • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze o mocy powyżej 50 kW;
 • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50 kW;
 • sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
 • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania, odpowiadającej masie ponad 100 Mg;
 • piece przemysłowe o mocy ponad 50 kW;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych pkt. 1-9,
Grupa III - uprawnienia gazowe dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych, wykonujących prace w zakresie obsługi konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych
 • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
 • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotowanie, mieszalnie;
 • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
 • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe); 
 • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa;
 • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa;
 • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW;
 • turbiny gazowe;
 • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w powyższych pkt. 1-9, 

 Zapraszamy na szkolenia organizowane w naszym Ośrodku Szkoleniowym. Dla grup zorganizowanych możliwość przeprowadzenia szkolenia wraz z egzaminem w siedzibie firmy klienta.

Szkolenie przeznaczone jest dla:
 • elektryków
 • serwisantów
 • palaczy kotłów
 • monterów
 • instalatorów
 • obsługujących urządzenia, do których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego
 • innych grup zawodowych do których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego
Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wydawane są świadectwa kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat. Sprawdzenie kwalifikacji przeprowadza się na wniosek osób zainteresowanych albo na wniosek pracodawcy, zatrudniającego te osoby. Wnioski do pobrania (tutaj)

Urządzenia, instalacje i sieci do eksploatacji, których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dzielą się na trzy grupy oraz kategorie E (eksploatacja) i D (dozór). 

Stanowiska eksploatacji, to stanowiska osób wykonujących prace w w/w zakresie, natomiast stanowiska dozoru, to stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie w/w oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89, poz. 828 z 2003 r. i Nr 129, poz. 1184 oraz z 2005 r. Nr 141, poz. 1189)

CENNIK:

G1 elektryczne - E lub D dla początkujących - 290 zł
PROMOCJA ODNOWIENIE G1 E lub D - 190 zł

G2 grzewcze - E lub D - 290 zł
PROMOCJA ODNOWIENIE G2 E lub D - 190 zł

G3 gazowe - E lub D - 290 zł
PROMOCJA ODNOWIENIE G3 E lub D - 190 zł


PROMOCJA ODNOWIENIE KOMPLETU UPRAWNIEŃ:

G1 - Uprawnienia E i D w ramach jednej grupy - 290 zł
G2 - Uprawnienia E i D w ramach jednej grupy - 290 zł
G3 - Uprawnienia E i D w ramach jednej grupy - 290 zł

DODATKOWE RABATY:

10% przy zamówieniu dwóch grup w wariantach E lub D
20% przy zamówieniu trzech grup w wariantach E lub D

Opłata egzaminacyjna od 01.01.2016 r. - 185 zł pobierane za każde uprawnienie/wniosek

ZGŁOSZENIA I ZAPISY POD NR TEL.: + 48 32 740 99 00
(od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00)