ALFA S.C. Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Zainwestuj w siebie

32 271 75 13
+48 506 506 716

 
 
 
 
 
Kursy energetyczne G1,G2,G3 E oraz D
CENNIK:
 • Szkolenie podstawowe G1, G2, G3 - 49zł
 • Szkolenie zaawansowane G1, G2, G3 - 190 zł
 • Pomiary - 100 zł
 • Odnowienie uprawnień - 1 zł
 • Opłata egzaminacyjna - 225 zł*
*Cena dotyczy 1 opłaty egz/jednego uprawnienia (np.G1 E)

PROMOCJA :
PROMOCJA GRUP G1, G2, G3 : Przy zapisie na 2 lub 3 grupy tego samego dnia, koszt szkolenia w cenie jednego !

DODATKOWE RABATY:


PROMOCJA KOMPLETU E i D :
 szkolenie E i D w ramach jednej grupy w cenie jednego !

"E" - Eksploatacja
"D" - Dozór


Na podstawie pozytywnego wyniku egzaminu wydawane są przez naszą komisję kwalifikacyjną nr 033/123/24/13 świadectwa kwalifikacyjne ważne na okres 5 lat.Szkolenie przeznaczone jest dla:

 • elektryków
 • serwisantów
 • palaczy kotłów
 • monterów
 • instalatorów
 • obsługujących urządzenia, do których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego
 • innych grup zawodowych do których wymagane są uprawnienia, wynikające z przepisów prawa energetycznego

Urządzenia, instalacje i sieci do eksploatacji, których wymagane jest posiadanie kwalifikacji dzielą się na trzy grupy oraz kategorie E (eksploatacja) i D (dozór). 

Stanowiska eksploatacji, to stanowiska osób wykonujących prace w w/w zakresie, natomiast stanowiska dozoru, to stanowiska osób kierujących czynnościami osób wykonujących prace w zakresie w/w oraz stanowiska pracowników technicznych sprawujących nadzór nad eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.


Prowadzimy szkolenia, które zakończone są egzaminem przed naszą Komisją Kwalifikacyjną uprawnioną do egzaminowania w zakresie uprawnień elektrycznych, energetycznych i gazowych dla stanowisk eksploatacji lub dozoru w następujących grupach:

Grupa I - uprawnienia elektryczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych


Grupa II - uprawnienia energetyczne dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło, wykonujących prace w zakresie obsługi, konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych


Grupa III - uprawnienia gazowe dla osób zajmujących się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci gazowych, wykonujących prace w zakresie obsługi konserwacji, remontów, montażu i prac kontrolno-pomiarowych