Alfa

OMEGA Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Zainwestuj w siebie

32 740 99 00
+48 606 889 990

 
 
 
 
 
Konserwator urządzeń UDT/TDT
Celem kursu jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji konserwatora urządzeń transportu bliskiego oraz egzaminu przed właściwym Urzędem Dozoru, wydającego zaświadczenia kwalifikacyjne do konserwacji niżej wymienionych urządzeń:

Kurs na konserwatora wózka jezdniowego

Kurs na konserwatora wciągników i wciągarek

Kurs na konserwatora suwnic

Kurs na konserwatora żurawi stacjonarnych i przewoźnych HDS

Kurs na konserwatora podestów

Kurs na konserwatora osobowych i towarowych kolei linowych oraz wyciągów narciarskich
                                                                                                                

Program szkolenia: 
 • Organizacja i zakres działania dozoru techniczneg
 • Ogólna budowa wózka jezdniowego,
 • Budowa i działanie poszczególnych podzespołów i mechanizmów wózka jezdniowego,
 • Obowiązki konserwatora wózka jezdniowego,
 • Postępowanie konserwatora w przypadku awarii wózka jezdniowego,
 • Zasady bhp i ppoż. w trakcie przygotowania i wykonywania prac konserwacyjnych,
 • Prowadzenie książki obsługi i konserwacji.
Zajęcia prowadzimy na terenie naszego Ośrodka Szkoleniowego lub w dowolnym miejscu Polski wskazanym przez zleceniodawcę. 

Warunki przyjęcia na kurs:
 • od 01.10.2013 r. zmiana przepisów UDT dla kandydatów na konserwatorów konieczność posiadania świadectwa kwalifikacyjnego - uprawnienia energetyczne w zakresie G1 E
 • stan zdrowia umożliwiający pracę konserwatora potwierdzony przez lekarza medycyny pracy 
Uprawnienia, które otrzymują kursanci:
 • są bezterminowe
 • są honorowane przez pracodawców na terenie Unii Europejskiej
CENNIK
 • Kurs konserwatora urządzeń transportu bliskiego - 890 zł/os. (materiały szkoleniowe, zajęcia teoretyczne)
 • Opłata egzaminacyjna UDT/TDT - 152 zł/os.
 • Cena nie dotyczy szkolenia dla Konserwatorów Dźwigów towarowo-osobowych (wind) - koszt tego szkolenia 2 500 zł + 152 zł egz. UDT (przy większej ilości osób cena podlega negocjacji)

OFERTA PROMOCYJNA
 • Przy zgłoszeniu na kurs grupy 3 i więcej osób - 750 zł/os.
ZGŁOSZENIA I ZAPISY POD NR TEL.: + 48 32 740 99 00
(od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00)


Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18.07.2001roku w sprawie kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych. (Dz.U.nr79poz849).