ALFA S.C. Ośrodek Szkolenia Zawodowego OMEGA Ośrodek Szkolenia Zawodowego

 

Zainwestuj w siebie

32 271 75 13
+48 506 506 716

 
 
 
 
 
Szkolenia ADR

Kurs ADR – podstawowy

Kurs podstawowy w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wszystkich klas.


WYMAGANIA - ukończone 21 lat, prawo jazdy, zdjęcie 3,5x4,5 cm


CZAS TRWANIA – 2-3 dni (możliwość weekendowa)


ZAKOŃCZENIE - Egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Marszałka Województwa.


OPIS - ukończenie kursu i zdanie egzaminu państwowego daje możliwość przewożenia towarów niebezpiecznych wszystkich klas z wyjątkiem materiałów wybuchowych (kl. 1) oraz materiałów promieniotwórczych (kl. 7) przewożonych w sztukach przesyłki lub luzem w kontenerze. Uprawnienia wydawane  na okres 5 lat.


 Pracownicy ADR

Szkolenie osób zaangażowanych w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.


WYMAGANIA - ukończone 18 lat


CZAS TRWANIA – jeden dzień (możliwość weekendowa)


ZAKOŃCZENIE - Wydanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.


OPIS - umowa ADR w przepisie 8.2.3 nakazuje, by osoby, których obowiązki dotyczą przewozu drogowego towarów niebezpiecznych, zostały przeszkolone w zakresie wymagań związanych z takim przewozem, stosownie do odpowiedzialności i obowiązków tych osób. Wymaganie to dotyczy osób takich jak: pracownicy zatrudnieni przez przewoźnika lub nadawcę, pracownicy dokonujący załadunku lub rozładunku towarów niebezpiecznych, pracownicy firm spedycyjnych lub wysyłkowych oraz kierowcy inni niż posiadający zaświadczenie ADR, zaangażowani w przewóz drogowy towarów niebezpiecznych.


ADR - cysterny


Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach.


WYMAGANIA - ukończone 21 lat, kurs podstawowy ADR, prawo jazdy, zdjęcie 3,5x4,5 cm 


CZAS TRWANIA – dwa dni(możliwość weekendowa) 

Napełnianie/Opróżnianie cystern

Kurs obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych ADR.


WYMAGANIA - ukończone 18 lat, wykształcenie min. zawodowe lub świadectwo robotnika kwalifikowanego, miesięczna praktyka przy obsłudze urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych


CZAS TRWANIA – dwa dni(możliwość weekendowa)


ZAKOŃCZENIE - egzamin państwowy przeprowadzany przez Komisję powołaną przez Terenowy Oddział Transportowego Dozoru Technicznego.


OPIS - kurs przygotowuje do państwowego egzaminu w zakresie uzyskania uprawnień do obsługi urządzeń do napełniania i opróżniania zbiorników transportowych do materiałów niebezpiecznych ADR. Uczestnicy kursu sami określają jakich klas towarów niebezpiecznych ADR dotyczyć mają uprawnienia.


Kurs ADR – klasa 1 oraz 7

Kurs specjalistyczny w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych klasy 1 (materiały i przedmioty wybuchowe) oraz klasy 7 (materiały promieniotwórcze). Organizujemy na indywidualne zapisy.


WYMAGANIA - ukończone 21 lat, kurs podstawowy ADR, prawo jazdy, zdjęcie 3,5x4,5 cmCENNIK
  • Kurs ADR podstawowy - 330 zł/os. 
  • Kurs osób zaangażowanych w przewóz ADR - 70 zł/os. 
  • Kurs ADR cysterny - 300 zł/os.
  • Kurs napełnianie/opróżnianie cystern paliwami płynnymi - 330 zł/os.
  • Kurs napełnianie/opróżnianie cystern paliwami gazowymi - 530 zł/os.
  • Kurs ADR klasa 1 lub 7 - cena 330 zł/os. 
  • Egzamin przed Komisją TDT - 152 zł 
  • Egzamin przed Urzędem Marszałkowskim - łączny koszt egzaminu dzielony jest na ilość uczestników szkolenia W CELU ZAPISANIA SIĘ NA KURS SKORZYSTAJ Z FORMULARZA "ZAPISZ SIĘ", DOSTĘPNEGO W ZAKŁADCE TERMINARZ LUB ZADZWOŃ                                                       KONTAKT POD NR TEL.: + 48 668 070 070
(od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00)